dissabte, 26 de juny de 2010

Portem caminan 1.45 arribem per fí al refugi de la Brecha de Rolando